Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KD/16/17/DKUE – Kontrola UZP – 2018-04-26

2018-04-26

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/16/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700 34-381 Radziechowy Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Szkolenia „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert” – Maj 2018 r.

2018-04-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-04-24

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/18/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Radziechowy-Wieprz ul. Wieprz 700 34-381 Radziechowy Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2018

2018-04-24 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2018....

4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

2018-04-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, dzień 4 maja 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień ...

Udział Prezes UZP w Konferencji Jubileuszowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

2018-04-20 » UZP / Aktualności

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wzięła udział w jubileuszowej konferencji z okazji 20-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Oficjalnego otwarcia obrad konferencji dokonała Pani Ewa Wiktorowska - Prezes Zarządu ...

Konferencja UZP pt. "Zawarcie umowy o zamówienie publiczne" - NABÓR UCZESTNIKÓW

2018-04-18 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie organizuje konferencję pt. "Zawarcie umowy o zamówienie publiczne". Konferencja odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" współfinansowanego ze środków UE w Programie Operacyjnym ...

Udział Prezes Małgorzaty Stręciwilk we Wschodnim Forum Zamówień Publicznych

2018-04-17 » UZP / Aktualności

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Pani Prezes Małgorzata Stręciwilk wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej WSCHODNIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pt. "Procedura Zamówień Publicznych", zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Administracyjnego i Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych Uniwersytetu ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-04-16

Warszawa, dnia 2018 r. KU/30/18/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70 - 653 Szczecin Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej: "ustawą Pzp", w systemie zamówień publicznych jest, obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uznawana za ...

« poprzednie1...4849505152535455565758...68następne »