Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przykładowe zapisy umowy - płatności częściowe

2018-07-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

Przykładowe zapisy dotyczące płatności częściowych w umowach o zamówienie publiczne Postanowienia umowy regulujące rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą uzależnione są od charakteru i rodzaju zamówienia, jego zakresu i wielkości, a także sposobu oraz terminu realizacji. Zapisy umowy powinny ...

Częściowe płatności w zamówieniach publicznych

2018-07-27 » UZP / Aktualności

Mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego wydatkowania środków publicznych, uprzejmie przypominamy, że ustawa Pzp przewiduje stosowanie w umowach o zamówienie publiczne zapisów dotyczących płatności częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia. W art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp uregulowana...

Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia bez poprawek ustawy odsuwającej w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

2018-07-27 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lipca 2018 r. w wyniku głosowania Senat RP podjął uchwałę w sprawie przyjęcia bez poprawek ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki ...

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. przyjęte przez Radę Ministrów

2018-07-24 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Zgodnie z przepisem art. 154 pkt 16 ustawy - Prawo zamówień publicznych Prezes Urzędu przekazał przedmiotowe Sprawozdanie ...

Sejm uchwalił ustawę odsuwającą w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

2018-07-20 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę zmieniającą ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2744 i nr 2775). Ustawę przekazano do Senatu. Zmiany dotyczą zarówno ustawy Prawo zamówień ...

II runda konsultacji dotyczących nowych elektronicznych formularzy ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

2018-07-18 » UZP / Aktualności

Komisja Europejska prowadzi obecnie drugą rundę konsultacji dotyczących nowych elektronicznych standardowych formularzy ogłoszeń publikowanych w poświęconemu zamówieniom publicznym Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Pierwsza runda konsultacji miała miejsce w okresie od listopada ...

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków

2018-07-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych ...

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej dla konsorcjum

2018-07-16 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Sądu Najwyższego został opublikowany wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) z uzasadnieniem, wydany w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn...

Wytyczne w sprawie zamówień publicznych na innowacje

2018-07-12 » UZP / Aktualności

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Wytyczne w sprawie zamówień publicznych na innowacje C(2018) 3051 final. Dokument ma formułę "Commission notice" i niewiążący charakter. Poszczególne części Wytycznych odnoszą się do znaczenia pojęcia zamówień publicznych na innowacje, ...

Koncepcja nowego Pzp - zachęcamy do udziału w konferencjach konsultacyjnych

2018-07-09 » UZP / Aktualności

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach dotyczących Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych. Spotkanie w Warszawie, które odbędzie się 11.07.2018 r. w Sali im. Grażyny Gęsickiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (ul. Wspólna 2/4), adresowane jest szczególnie do wykonawców, choć mogą wziąć w nim ...

« poprzednie1...4546474849505152535455...68następne »