Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KU/40/17 – Kontrola UZP – 2017-05-22

2017-05-22

Warszawa, dnia 22.05.2017 r. UZP/DKUE/KU/40/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Główny Urząd Geodezji i Kartografii ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-05-16

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/54/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa jednostka prowadząca postępowanie: PKP Polskie Linie ...

Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

2017-04-29 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

Obowiązek zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-04-25

Warszawa, dnia 25.04.2017 r. UZP/DKUE/KU/34/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-04-24

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/41/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice Rodzaj zamówienia: ...

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

2017-04-24 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komitet do Spraw Europejskich w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął "Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020". Celem dokumentu jest dalsza popularyzacja możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w...

Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

2017-04-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 marca 2017 r. "Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych". Dokument nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-04-11

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. UZP/DKUE/KU/31/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 31 - 586 Kraków Rodzaj ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-04-10

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKUE/KD/49/2016 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Powiat Opatowski ul. Henryka Sienkiewicza 17 27 - 500 Opatów Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-03-30

Warszawa, dnia 30.03.2017 r. UZP/DKUE/KU/16/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 31 - 586 Kraków Rodzaj zamówienia: ...

« poprzednie1...5960616263646566następne »