Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "nowelizacją" lub "ustawą nowelizacyjną" wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybach ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-04-10

Warszawa, dnia 10.04.2018 r. KU/25/2018/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Rodzaj ...

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2018 r. - WOLNE MIEJSCA

2018-04-09 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie...

Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

2018-03-19 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych". Seminarium odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-03-15

Warszawa, dnia 15.03.2018 r. KU/16/18/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa postępowanie prowadzi: PKP Polskie Linie Kolejowe S....

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów.

2018-03-08 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp" zamieszczono, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, nowe opinie: 1) "Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle ...

Współpraca UZP z PARP dotycząca informowania o zmianach w sposobie składania JEDZ

2018-03-02 » UZP / Aktualności

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach ww. współpracy na stronie internetowej ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-03-01

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/24/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia...

1 marca upływa termin składania Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach

2018-02-26 » UZP / Aktualności

Przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca ...

Przykładowe zapisy siwz - elektroniczny jedz

2018-02-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Zapisy SIWZ dotyczące informacji o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym JEDZ w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Przykładowe zapisy, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 7 ...

« poprzednie1...4950515253545556575859...68następne »