Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Ubezpieczenie członka towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w tym towarzystwie

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 poz. 850, z późn. zm.), dalej "ustawa o działalności ubezpieczeniowej", do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się ...

Udzielanie zamówień publicznych w związku z wystąpieniem powodzi - zagadnienia wybrane na podstawie pytań kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

1. Możliwość udzielania zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zakup sprzętu do akcji ratunkowej oraz w związku z usuwaniem skutków powodzi. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 ...

Wybór brokera ubezpieczeniowego przez podmiot zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej ustawa Pzp", stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty enumeratywnie określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Przez zamówienia publiczne, rozumiemy zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, ...

Udzielanie zamówień instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcję organu założycielskiego tej instytucji (art. 4 pkt 13 ustawy Pzp)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Zgodnie z art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp",ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcję organu założycielskiego tej ...

Obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych przez instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo - rozwojowe)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

I. Dokonując oceny możliwości wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP"- przez instytuty badawcze, w pierwszej kolejności należy mieć na uwadze fakt, iż sfera zamówień publicznych objęta jest ...

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez podmioty enumeratywnie określone w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Przez zamówienia publiczne, rozumiemy zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, ...

Dotyczące przepisów o podwykonawstwie, obowiązujących od dnia 24 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473)

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

Podwykonawstwo - nowelizacja ustawy Pzp z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473), dalej zwanej: "ustawą Pzp". 1. Jaki jest zakres umowy o podwykonawstwo (art. 2 pkt 9b ustawy Pzp)? Cechami umowy o podwykonawstwo, o której mowa w art. 2 pkt 9b ustawy Pzp jest: a...

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

2016-01-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. "Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych". W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji ...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

2016-01-12 » UZP / Aktualności

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2016

2016-01-08

Warszawa, dnia 2016 r. UZP/DKD/KND/33/15 UZP/DKD/KND/34/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Gmina Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, 58-521 Jeżów Sudecki. Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiot zamówienia: 1...

« poprzednie1...81828384858687następne »