Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji – Komunikat UZP – 2016-01-20

2016-01-20 » UZP / Aktualności

Projekt ten przewiduje zmiany ustawy Pzp w zakresie niezbędnym do wdrożenia do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2016

2016-01-18

Warszawa, 2016 r. UZP/DKUE/KU/125/15 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ul. Żelazna 61 00 - 848 Warszawa ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2016

2016-01-18

Warszawa, dnia 18.01.2016 r. UZP/DKUE/KD/30/2015 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 161/163 58-560 Jelenia ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

2016-01-18 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 4/2015, który został udostępniony w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje". Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015...

Nowe nabory na Platformie eKatalogi

2016-01-18 » UZP / Aktualności

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi uruchamiano kolejne nabory. Firmy mogą teraz prezentować usługi drukowania, prawnicze, księgowe, audytorskie oraz podatkowe. eKatalogi umożliwiają oferowanie usług bez limitu ilości. Wykonawca nie ponosi opłat ani za wystawienie swojej oferty, ani ...

Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

2016-01-15 » UZP / Aktualności

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Zaproponowane zapisy - w szczególności dotyczące zakresu czynności powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu - mają charakter przykładowy, ustawa Pzp nie zawiera bowiem regulacji w ww. zakresie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp , do podstawowych zadań ...

Dotyczące przepisów obowiązujących od dnia 20 lutego 2013 r.

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie dotyczące ustawy PZP

1. Jak należy opisać przedmiot zamówienia, który dotychczas kwalifikowano odpowiednio jako usługę lub dostawę, natomiast po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wykazu robót należy kwalifikować go jako robotę budowlaną? Zgodnie z nowymi definicjami, wprowadzonymi na grunt prawa polskiego nowelizacją ...

Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zakres podmiotowy stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa PZP", został określony art. 3 ust. 1 ustawy PZP. Stosownie do treści art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż ...

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na postawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Dokonując analizy sytuacji prawnej fundacji oraz stowarzyszeń jako zamawiających na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", należy wskazać, iż art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nakłada obowiązek jej stosowania również przez ...

Udzielanie zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

I. Zagadnienie dotyczące udzielania zamówień publicznych spółdzielniom socjalnym przez tworzące je jednostki samorządu terytorialnego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", wiąże się z problematyką udzielania przez ...

« poprzednie1...8182838485868788899091...92następne »