Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku usług w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych - art. 4 pkt 3 lit. e)

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, ...

Zasady przedstawiania zaświadczeń o niekaralności za przestępstwa w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający ma prawo żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia ...

Wyłączenie ustawy przy zamówieniach na uzbrojenie, objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienia enumeratywnie okoliczności, w których procedury określone tą ustawą nie mają zastosowania. Jako, iż przepis ten wymienia okoliczności, w których możliwe jest odstępstwo od zasady udzielania zamówień publicznych przez zamawiających opłacających ...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a) ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Przepis art. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych określa zamknięty katalog okoliczności, co do których przepisy ustawy nie znajdują zastosowanie. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 1 lit a) ustawy nie stosuje się do zamówień udzielanych na podstawie procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej ...

Stosowanie procedur ustawy - Prawo zamówień publicznych, przy budowie elektrowni wiatrowej oraz zespołu takich elektrowni w celu produkcji energii elektrycznej

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) został określony w art. 3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Pzp, ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez inne, niż określone w pkt 1 - 3 , podmioty, jeżeli zamówienia jest udzielane w celu wykonywania jednego z rodzajów ...

Bieg dla Bohaterów ku pamięci Janusza Kusocińskiego

2022-06-22 » UZP / Aktualności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje 4. edycję Biegu dla Bohaterów ku pamięci ikony lekkoatletyki - Janusza Kusocińskiego w sobotę 25 czerwca 2022 r. na trasie z Sejmu do Palmir. W wydarzeniu, objętym honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów, będzie uczestniczył m.in. Pan Waldemar Buda, Minister ...

Trudności z dodaniem nowego postępowania oraz edycji na miniPortalu

2022-06-13 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W dniu dzisiejszym, tj. 13.06.2022 r. od godzin porannych na miniPortalu występują trudności dla zalogowanych użytkowników z Dodaniem nowego postępowania oraz z wejściem w zakładkę "Postępowania". Skutkuje to brakiem możliwości edycji toczących się na miniPortalu postępowań, w tym zmiany ...

Przywrócone działanie miniPortalu

2022-06-13 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Działanie miniPortalu zostało przywrócone. Za utrudnienia przepraszamy....

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub ...

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie ...

« poprzednie12345678...92następne »