Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nowe progi unijne i nowy średni kurs – Komunikat UZP – 2021-12-16

2021-12-16 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" zostało ogłoszone pod poz. 1177 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do ...

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

2021-12-16 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii, działając na podstawie art. 477 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ...

Przerwa techniczna w działaniu miniPortalu

2021-12-14 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 18.12.2021 r. planowana jest przerwa techniczna w działaniu miniPortalu związana z aktualizacją systemów operacyjnych w Urzędzie Zamówień Publicznych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych przez Państwa ...

Zmiany w ustawie Pzp

2021-12-13 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000226901.pdf Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu ...

Zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

2021-11-22 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", ...

Zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

2021-11-19 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", ...

Informator UZP nr 3/2021

2021-11-02 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 3/2021. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2021...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2021

2021-10-22

Warszawa, dnia 22.10.2021 r. KU/108/21/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 02-337 Warszawa Rodzaj zamówienia: dostawy ...

Moduł składania ofert i wniosków wdrożony

2021-10-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dobiegło końca wdrażanie Modułu składania ofert i wniosków (MOW) w ramach platformy e-Zamówienia. Tym samym zakończyła się przerwa techniczna w funkcjonowaniu platformy. Wszystkie funkcjonalności, w tym m.in. Biuletyn Zamówień Publicznych są ponownie dostępne dla użytkowników. ...

Przerwa techniczna w działaniu Platformy e-Zamówienia

2021-10-04 » UZP / Aktualności

W nawiązaniu do opublikowanego 1 października komunikatu dotyczącego aktualnego stanu prac nad Platformą e-Zamówienia, uprzejmie przypominamy, że wdrożenie modułu składania ofert i wniosków i związana z tym niedostępność Platformy planowane są od godz. 14.00 w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) do ...

« poprzednie12345678...153następne »