Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KU/30/18/DKZP – Kontrola UZP – 2018-04-16

2018-04-16

Warszawa, dnia 2018 r. KU/30/18/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4 70 - 653 Szczecin Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej: "ustawą Pzp", w systemie zamówień publicznych jest, obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uznawana za ...

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

2018-04-13 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "nowelizacją" lub "ustawą nowelizacyjną" wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybach ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-04-10

Warszawa, dnia 10.04.2018 r. KU/25/2018/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Miasto Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Rodzaj ...

Zielone zamówienia publiczne - Szkolenia 2018 r. - WOLNE MIEJSCA

2018-04-09 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pt. "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie...

Seminarium UZP pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych" - NABÓR UCZESTNIKÓW

2018-03-19 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Działania proceduralne wpływające na efektywność procesu udzielania zamówień publicznych". Seminarium odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie potencjału administracji" ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-03-15

Warszawa, dnia 15.03.2018 r. KU/16/18/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa postępowanie prowadzi: PKP Polskie Linie Kolejowe S....

Opinie dotyczące aktualności dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp oraz nowego podejścia do badania konfliktu interesów.

2018-03-08 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Opinie prawne dotyczące nowelizacji ustawy Pzp" zamieszczono, przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych, nowe opinie: 1) "Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle ...

Współpraca UZP z PARP dotycząca informowania o zmianach w sposobie składania JEDZ

2018-03-02 » UZP / Aktualności

W celu rozpowszechnienia wśród uczestników rynku zamówień publicznych informacji nt. sposobu składania JEDZ w postępowaniach wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r., Urząd Zamówień Publicznych podjął współpracę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach ww. współpracy na stronie internetowej ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2018

2018-03-01

Warszawa, dnia 2018 r. UZP/DKUE/KD/24/2017 Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Gmina Wąchock ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia...

« poprzednie1...4647484950515253następne »