Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści art. 41 ustawy Pzp w związku ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Komunikat UZP – 2017-09-08

2017-09-08 » UZP / Aktualności

W świetle przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.) w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne, zamawiający zobowiązany jest przygotować ogłoszenia dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie ...

Nabór na seminarium dot. procesu udzielania zamówień publicznych w świetle kontroli i orzecznictwa - 14 września 2017 r.

2017-09-07 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2017 r. w Warszawie organizuje seminarium pt. "Najważniejsze czynności procesu udzielania zamówień publicznych w świetle orzecznictwa i doświadczeń instytucji kontrolujących ten proces". Seminarium odbędzie się w ramach projektu "Efektywne zamówienia publiczne...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-09-01

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKZP/KU/58/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-09-01

Warszawa, dnia 01.09.2017 r. KU/45/17/DKZP Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4 26-600 Radom Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017

2017-08-25

Warszawa, dnia 2017 r. UZP/DKZP/KU/51/17 Informacja o wyniku kontroli uprzedniej 1. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli: Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot ...

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych

2017-08-25 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity ustawy Pzp...

MR i UZP: Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

2017-08-17 » UZP / Aktualności

MR i UZP pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. W Strategii na rzecz ...

Podpisano Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

2017-08-16 » UZP / Aktualności

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu "E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska ...

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Podstawa prawna Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach. Stosownie do art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany przekazać ...

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

2017-08-10 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. - o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego ...

« poprzednie1...5556575859606162636465...65następne »