Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Nabór uzupełniający do Rady Zamówień Publicznych – Komunikat UZP – 2021-02-24

2021-02-24 » UZP / Aktualności

Rada Zamówień Publicznych jest organem doradczo-opiniodawczym działającym przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków. Do zadań Rady Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 500 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ...

Informator UZP nr 4/2020

2021-01-26 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do lektury Informatora UZP nr 4/2020. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2020...

Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020

2021-01-26 » UZP / Aktualności

W związku ze zbliżającym się terminem na składanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2020, który upływa w dniu 1 marca 2021r. uprzejmie informujemy, że sprawozdania te sporządza się na podstawie dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2020r. oraz na ...

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

2021-01-25 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały pozostałe funkcjonalności BZP, w tym: ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp, słowniki ...

Aktualna wersja instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD

2021-01-21 » UZP / Aktualności

Na stronie internetowej UZP opublikowana została aktualna wersja instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD). Aktualizacja związana jest z wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych. Wszystkie informacje dotyczące JEDZ/ESPD znaleźć można pod tym linkiem....

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku

2021-01-18 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu; Ogłoszenie o zmianie umowy; Ogłoszenie o wykonaniu umowy...

Bezpłatne seminarium

2021-01-15 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE organizuje międzynarodowe, bezpłatne seminarium na temat zamówień publicznych na innowacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia polskich zamawiających w udzielaniu zamówień z wykorzystaniem partnerstwa ...

Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania

2021-01-11 » UZP / Aktualności

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2019). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i ...

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

2021-01-11 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Plany postępowań; Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

2021-01-07 » UZP / Aktualności

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie). Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - adres: https://sr.uzp.gov.pl Przygotowanie i przekazanie sprawozdania...

123456...64następne »