Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa Zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do ...

REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE Wstępne konsultacje rynkowe stanowią narzędzie zamawiającego umożliwiające mu lepsze rozpoznanie odpowiedzi uczestników rynku zamówień publicznych na jego potrzeby zakupowe. Na etapie przygotowania postępowania stanowią formę dialogu zamawiającego z rynkiem. W tym zakresie - ...

Informator UZP nr 4/2021

2022-01-27 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Informatora Urzędu Zamówień Publicznych obejmującego ostatni kwartał 2021 roku. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2021...

Przejdź do uproszczony schemat postępowania negocjacje z ogłoszeniem.pdf

2022-01-21 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o ...

Zmiany w ustawie Pzp

2022-01-10 » UZP / Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W Dzienniku Ustaw pod poz. 25 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych...

PYTANIA i ODPOWIEDZI dotyczące zasad sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach na podstawie ustawy Pzp z 2019 r.

2022-01-08 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Co zrobić w przypadku, gdy w roku sprawozdawczym były udzielone zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2004 roku oraz na podstawie przepisów ustawy Pzp z 2019 roku? Jak wynika z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w ...

Trzy nowe rozporządzenia do ustawy Pzp

2021-12-30 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4. 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp - ...

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

2021-12-27 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości ...

Czyste pojazdy

2021-12-20 » UZP / Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę ...

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych

2021-12-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy. Wychodząc ...

« poprzednie1234567...89następne »