Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2018-12-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego ...

Regulamin dialogu technicznego

2018-12-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny ...

Zgłoszenie do dialogu

2018-12-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

Załącznik nr 1 Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym Działając w imieniu ......, w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu Technicznym z dnia .... składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez ......, którego przedmiotem jest ...... . Zgłaszający: Nazwa ................................................................................................................. Adres ................................................................................................................. Tel. ...................................................... e-mail........................................................ Dane osoby upoważnionej ...

Ogłoszenie o dialogu technicznym

2018-12-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: adres, nr telefonu, adres email] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego ...

Regulamin dialogu technicznego

2018-12-18 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dotyczące dialogu technicznego

Dialog techniczny jest istotnym narzędziem na etapie przygotowania postępowania, pozwalającym zamawiającemu na rozpoznanie rynku, w szczególności możliwości, jakie uczestnicy tego rynku oferują, a w konsekwencji również sprecyzowanie potrzeb własnych odnośnie przedmiotu zamówienia. Dialog techniczny ...

Wspólne udzielanie zamówień

2018-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Inne opracowania i wzory dokumentów dotyczących postępowania

Porozumienie w zakresie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego Spis treści Wprowadzenie 1 1. Istota i cel grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 2 2. Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania grupy zakupowej w systemie zamówień publicznych 3 3. ...

Zapisy do siwz miniportal

2018-10-12 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu Zaproponowane zapisy uwzględniają zmiany dotyczące sposobu komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

Umowa o świadczenie usług prawnych

2018-10-05 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

1. Dokument ma charakter przykładowy. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści umowy według własnego uznania, warunkiem jest aby zapisy umowy były zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Wzór umowy został opracowany jako dokument o ...

Regulamin postępowania usługi społeczne art. 138g ust. 1

2018-09-20 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe regulaminy

1. Dokument ma charakter przykładowy. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy PZP, jako dokument o charakterze pomocniczym dla zamawiającego. Celem jego przygotowania było wyjaśnienie i przybliżenie kwestii prawnych dotyczących omawianej tematyki. Obszerność i szczegółowość dokumentu ...

Umowa o świadczenie usług prawnych

2018-09-20 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe umowy

1. Dokument ma charakter przykładowy. Zamawiający jest uprawniony do ukształtowania treści umowy według własnego uznania, warunkiem jest aby zapisy umowy były zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. Wzór umowy został opracowany jako dokument o ...

« poprzednie123456następne »