Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

SPRZECIW WOBEC UWZGLĘDNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZARZUTÓW ODWOŁANIA Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) zamawiający może uwzględnić zarzuty odwołania w całości (art. 186 ust. 2 ustawy Pzp) lub w części (art. 186 ust. 3a ustawy Pzp). W takim ...

Przejdź do Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. W zgłoszeniu ...

Przejdź do Pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM Strony (odwołujący i zamawiający) i zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego/uczestnicy postępowania odwoławczego mogą działać w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba) osobiście, jak i przez pełnomocnika. Ustawa z dnia 29 ...

Przejdź do Odpowiedź na odwołanie

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE Odpowiedź na odwołanie może wnieść zamawiający. Wskazać należy, złożenie odpowiedzi na odwołanie nie jest obowiązkowe , jednakże jego wniesienie uznać należy za dobrą praktykę w postępowaniu odwoławczym. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. ...

Przejdź do Odwołanie

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ODWOŁANIE Odwołanie jest jednym ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp). Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania: Odwołanie przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także ...

Przejdź do Cofniecie-odwolania.doc

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

COFNIĘCIE ODWOŁANIA Odwołujący jest dysponentem wniesionego przez siebie odwołania i może je cofnąć do czasu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwoławcze . Sposób rozliczenia kosztów postępowania zależy od tego, kiedy złożone zostanie oświadczenie o cofnięciu ...

Przejdź do Wezwanie do przedłużenia ważności wadium (art.184 ustawy Pzp).docx

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

WEZWANIE DO PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WADIUM (art.184 ustawy Pzp) Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego ...

Przejdź do Informacja o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego.doc

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

INFORMACJA O NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI USTAWY PZP CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp) w art. 181 ustawy Pzp przewiduje możliwość wniesienia do zamawiającego informacji o naruszeniu przepisów ustawy Pzp. Służy ...

Przejdź do Opozycja-przeciwko-przystapieniu.docx

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

OPOZYCJA PRZECIWKO PRZYSTĄPIENIU Zgodnie z art. 185 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego. Opozycję można zgłosić najpóźniej do czasu ...

Przejdź do Partnerstwo innowacyjne - schemat skrócony

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Partnerstwo innowacyjne DEFINICJA Partnerstwo innowacyjne to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza do ...

« poprzednie12345678...12następne »