Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń podmiotu udostępniającego zasoby, składanych na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub ...

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

2022-05-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Przykładowe wzory oświadczeń wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: "ustawa Pzp). Dokument może być wykorzystany w postępowaniach o udzielenie ...

Przejdź do II-TOM-REKOMENDACJI-PREZESA-UZP-ZAMoWIENIA-PUBLICZNE-NA-SYSTEMY-INFORMATYCZNE.pdf

2022-03-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM II URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GRUDZIEŃ 2021 R. Spis treści I. WPROWADZENIE ................................................................................................................. 6 II. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ....................................................................................11 Rekomendacja ogólna nr 1: zamawiający powinien zbadać przedmiot zamówienia pod kątem zasadności podziału ...

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH Działając w imieniu .........., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych z dnia .... niniejszym zgłaszam udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych organizowanych przez ......, ...

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH ZAMAWIAJĄCY: ........................ [nazwa zamawiającego, adres, nr KRS, NIP, REGON] DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO: ........................... [nazwa Zamawiającego, adres] Osoba wyznaczona do kontaktu: .......................................... [imię i nazwisko i jej dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail] Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do ...

REGULAMIN WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

2022-01-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE Wstępne konsultacje rynkowe stanowią narzędzie zamawiającego umożliwiające mu lepsze rozpoznanie odpowiedzi uczestników rynku zamówień publicznych na jego potrzeby zakupowe. Na etapie przygotowania postępowania stanowią formę dialogu zamawiającego z rynkiem. W tym zakresie - ...

Przejdź do uproszczony schemat postępowania negocjacje z ogłoszeniem.pdf

2022-01-21 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

UPROSZCZONY SCHEMAT POSTĘPOWANIA W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM Negocjacje z ogłoszeniem to jeden z trybów udzielenia zamówienia w przypadku udzielania zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Polega na tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o ...

Przejdź do Wyrównanie_stron umowy_partners.pdf

2021-05-11 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy Zasada współdziałania 1. Wprowadzenie Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową cywilnoprawną. O cywilnoprawnym charakterze tej umowy świadczy przede wszystkim jej dwustronnie zobowiązujący charakter oraz odesłanie do stosowania w ...

Przejdź do Wyrównanie_stron umowy_partners.docx

2021-05-11 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

Zagadnienia partnerstwa i wyrównania pozycji stron umowy Zasada współdziałania 1. Wprowadzenie Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest umową cywilnoprawną. O cywilnoprawnym charakterze tej umowy świadczy przede wszystkim jej dwustronnie zobowiązujący charakter oraz odesłanie do stosowania w ...

Przejdź do Czynności przygotowawcze - zamówienie publiczne na system informatyczny.pdf

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2019 r.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY TOM I URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZERWIEC 2020 CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA SYSTEM INFORMATYCZNY Spis treści Część 1. Czynności przygotowawcze przed wszczęciem ...

123456...12następne »