Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podpisy kwalifikowane, które złożono przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne – Komunikat UZP – 2019-02-15

2019-02-15 » UZP / Aktualności

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się komunikat dotyczący możliwości stosowania algorytmu funkcji skrótu SHA-1 w podpisach kwalifikowanych. Z treści komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że podpisy kwalifikowane, które złożono z użyciem ...

Ustawa o dokumentach publicznych

2019-02-07 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53). Przedmiotowa ustawa przewiduje zmianę ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) w zakresie art. 4 ...

Konkurs na pozacenowe kryteria oceny ofert

2019-02-04 » UZP / Aktualności

Serdecznie dziękujemy zamawiającym, którzy zgłosili do Konkursu przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert. Cieszy fakt, że są podmioty, którym udaje się stosować efektywne kryteria, realnie przybliżające cel zamówienia. W Konkursie zostali wyróżnieni ex aequo następujący Zamawiający: Szpital ...

Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania skargowego

2019-01-30 » UZP / Aktualności

W Repozytorium wiedzy w serwisie UZP zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania toczącego się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej: skarga, odpowiedź na skargę, pełnomocnictwo w postępowaniu skargowym, cofnięcie skargi, wniosek dowodowy w postępowaniu ...

Pierwsze materiały w Forum Praktyk Branżowych

2019-01-28 » UZP / Aktualności

W Forum Praktyk Branżowych zamieszczono pierwsze materiały dotyczące usług tłumaczenia. Zachęcamy do przesyłania kolejnych - praktycznych przykładów branżowych, wskazań ich zastosowania i zapisów SIWZ dotyczących specjalistycznych zamówień. Materiały prosimy przesyłać na adres: praktyki_branzowe@uzp.gov....

Informator UZP nr 4/2018

2019-01-28 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Informatora UZP. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2018...

Możliwość zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych

2019-01-25 » UZP / Aktualności

W Repozytorium wiedzy/Interpretacje przepisów zamieszczone zostało stanowisko UZP dotyczące możliwości zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Możliwość zmiany umowy na sprzedaż ...

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych skierowany do uzgodnień

2019-01-24 » UZP / Aktualności

W dniu 24 stycznia 2019 r. projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych. Celem opracowania nowej ustawy ...

Wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego

2018-12-27 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczone zostały wzorcowe dokumenty dotyczące postępowania odwoławczego: odwołanie, odpowiedź na odwołanie, pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym, zgłoszenie przystąpienia w postępowaniu odwoławczym, sprzeciw wobec ...

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

2018-12-21 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191). Przedmiotowa ustawa określa m.in. zasady przesyłania ...

« poprzednie23456789101112...26następne »