Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii – Komunikat UZP – 2020-03-27

2020-03-27 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz osób reprezentujących strony postępowań odwoławczych, z uwagi na ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, a także w związku z przyjętymi przez Sejm ...

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19

2020-03-24 » UZP / Aktualności

W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zwanej dalej "ustawą o COVID-19", Urząd Zamówień ...

Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego

2020-03-20 » UZP / Aktualności

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych ...

Ograniczony dostęp bezpośredni

2020-03-17 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Informujemy, że Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) funkcjonuje w trybie ograniczonego bezpośredniego kontaktu. Dostęp bezpośredni utrzymany jest dla firm kurierskich, Poczty Polskiej, w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika ...

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

2020-03-16 » UZP / Aktualności

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej, Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informuje, co następuje: W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia ...

Komunikat w sprawie działalności KIO w związku z pandemią koronawirusa

2020-03-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronowirusa (wywołującego COVID-19) - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Prezes Krajowej Izby Odwoławczej informują, że w okresie od dnia 16.03.2020 r. do dnia 27.03....

Komunikat w sprawie elektronizacji zamówień w związku z decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa

2020-03-11 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), wyraziło zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania projektu budowy platformy e-Zamówienia. Zgoda ta umożliwi podpisanie umowy z...

Komunikat w sprawie elektronizacji w związku z wyrokiem KIO z dnia 10 marca 2020 r.

2020-03-10 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia. Wyrok ten oznacza, że Urząd Zamówień Publicznych może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą ...

Ważna informacja w sprawie rocznych sprawozdań

2020-03-02 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Jak już Państwa informowaliśmy w poprzednich komunikatach wzmożony ruch na formularzach sprawozdań spowodował, że aplikacja funkcjonuje z dużymi trudnościami, a użytkownicy mają problemy z przesłaniem sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach za 2019...

Informacja o wzmożonym ruchu w systemie sprawozdań

2020-02-28 » UZP / Aktualności

Wzmożony ruch w systemie sprawozdań tuż przed upływem terminu na przekazanie Rocznych Sprawozdań o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych spowodował problemy w jego funkcjonowaniu. Tym samym, informujemy, że trwają intensywne prace techniczne mające na celu poprawę działania ...

« poprzednie12345678910...29następne »