Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Komunikat UZP – 2016-01-21

2016-01-21 » UZP / Aktualności

Wynik naboru na stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych...

Nowe nabory na Platformie eKatalogi dla branży IT oraz usług naprawczych

2016-01-21 » UZP / Aktualności

Firmy z branży IT uzyskały możliwość prezentacji szerokiej gamy usług i produktów. Przedsiębiorcy mogą oferować: pakiety oprogramowania dla Internetu oraz kopii zapasowych i odzyskiwania, ekrany i konsole komputerowe, nośniki do przechowywania danych, myszki i klawiatury, części i wyroby komputerowe takie...

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych został skierowany do uzgodnień i konsultacji

2016-01-20 » UZP / Aktualności

Projekt ten przewiduje zmiany ustawy Pzp w zakresie niezbędnym do wdrożenia do polskiego porządku prawnego obligatoryjnych regulacji nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dot. zamówień publicznych, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej ...

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

2016-01-18 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 4/2015, który został udostępniony w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje". Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015...

Nowe nabory na Platformie eKatalogi

2016-01-18 » UZP / Aktualności

Na Elektronicznej Platformie Katalogów Produktów - eKatalogi uruchamiano kolejne nabory. Firmy mogą teraz prezentować usługi drukowania, prawnicze, księgowe, audytorskie oraz podatkowe. eKatalogi umożliwiają oferowanie usług bez limitu ilości. Wykonawca nie ponosi opłat ani za wystawienie swojej oferty, ani ...

Wzór regulaminu pracy komisji przetargowej

2016-01-15 » UZP / Aktualności

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Zaproponowane zapisy - w szczególności dotyczące zakresu czynności powierzonych komisji przetargowej na podstawie regulaminu - mają charakter przykładowy, ustawa Pzp nie zawiera bowiem regulacji w ww. zakresie. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp , do podstawowych zadań ...

Sprawozdawczość - klauzule społeczne

2016-01-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy o obowiązku sprawozdawczym wynikającym z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. "Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych". W świetle ww. dokumentu, kierownicy jednostek administracji ...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

2016-01-12 » UZP / Aktualności

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia...

Rozporządzenie ws. jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

2016-01-08 » UZP / Aktualności

W dniu 6 stycznia br. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane Rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi zaktualizowane oświadczenie własne...

Nowe rozporządzenia unijne ws. kwot progowych

2016-01-07 » UZP / Aktualności

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/...

« poprzednie1...21222324252627następne »