Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zmiany w ustawie Pzp – Komunikat UZP – 2022-01-10

2022-01-10 » UZP / Aktualności

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. W Dzienniku Ustaw pod poz. 25 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych...

Trzy nowe rozporządzenia do ustawy Pzp

2021-12-30 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4. 1. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Pzp - ...

Zawieranie umów koncesji - nowy próg unijny i średni kurs euro

2021-12-27 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" pod poz. 1191 zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości ...

Czyste pojazdy

2021-12-20 » UZP / Aktualności

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2269), wdrażającej. m.in. postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę ...

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych

2021-12-17 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych dzień 24 grudnia 2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Zamówień Publicznych w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu wolnym od pracy. Wychodząc ...

Nowe progi unijne i nowy średni kurs

2021-12-16 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" zostało ogłoszone pod poz. 1177 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do ...

Informacja o powołaniu Komisji kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

2021-12-16 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2021 r. Minister Rozwoju i Technologii, działając na podstawie art. 477 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ...

Przerwa techniczna w działaniu miniPortalu

2021-12-14 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 18.12.2021 r. planowana jest przerwa techniczna w działaniu miniPortalu związana z aktualizacją systemów operacyjnych w Urzędzie Zamówień Publicznych. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej niedostępności w prowadzonych przez Państwa ...

Zmiany w ustawie Pzp

2021-12-13 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2269 została ogłoszona ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000226901.pdf Ustawa ta w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu ...

Zmiany w ustawie Pzp oraz ustawie o finansach publicznych

2021-11-22 » UZP / Aktualności

W Dzienniku Ustaw RP pod poz. 2054 została ogłoszona ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza m.in. zmianę w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp", ...

« poprzednie123456następne »