Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych – Komunikat UZP – 2017-08-25

2017-08-25 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity ustawy Pzp...

MR i UZP: Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

2017-08-17 » UZP / Aktualności

MR i UZP pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. W Strategii na rzecz ...

Podpisano Porozumienie o dofinansowanie projektu „E-zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne” realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020

2017-08-16 » UZP / Aktualności

W dniu 11 sierpnia 2017 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Ministerstwo Cyfryzacji działające w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych podpisały Porozumienie o dofinansowanie projektu "E-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska ...

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych – aktualne problemy i propozycje rozwiązań”

2017-06-28 » UZP / Aktualności

W dniach 26-27 czerwca 2017 r. w Białymstoku odbyła się X Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pt. "Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań". Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Wydziału Prawa i ...

Konferencja UZP "Jak dobrze przygotowywać postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" - NABÓR ZAKOŃCZONY

2017-06-07 » UZP / Aktualności

Konferencja Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Jak dobrze przygotować postępowanie o zamówienie publiczne. Doświadczenia praktyczne" odbędzie się 8 czerwca 2017 r. w Warszawie. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli ZAMAWIAJĄCYCH szczebla centralnego i samorządowego oraz INSTYTUCJI KONTROLI, ...

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020

2017-04-24 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komitet do Spraw Europejskich w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął "Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020". Celem dokumentu jest dalsza popularyzacja możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w...

Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

2017-04-12 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 marca 2017 r. "Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych". Dokument nakłada na wszystkich kierowników jednostek administracji rządowej obowiązek uwzględniania ...

Udział Pani Małgorzaty Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w konferencji pt. "Chcemy uczciwego budownictwa"

2017-03-20 » UZP / Aktualności

Celem konferencji była dyskusja na temat uczciwego budowania w warunkach zagrożeń szarej strefy oraz nieuczciwej walki konkurencyjnej w różnych sferach budownictwa. W konferencji oprócz Pani Prezes Małgorzaty Stręciwilk wzięli udział: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa Tomasz ...

Komunikat o postępowaniu kwalifikacyjnym

2017-03-14 » UZP / Aktualności

Tryb postępowania kwalifikacyjnego reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania ...

Termin na przekazanie sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

2017-02-27 » UZP / Aktualności

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia...

« poprzednie1...20212223242526następne »