Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Informator UZP nr 1/2021 – Komunikat UZP – 2021-05-07

2021-05-07 » UZP / Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 1/2021. Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2021...

Wirtualne warsztaty dotyczące portalu Access2Markets

2021-05-04 » UZP / Aktualności

Zapraszamy przedstawicieli firm, które chcą wejść na nowe rynki korzystając z możliwości, jakie dają umowy i porozumienia zawarte przez Unię Europejską, na spotkanie on-line o portalu Access2Markets. Access2Markets to interaktywne kompendium wiedzy dla mniejszych firm, dla których handel ...

Powołanie nowego członka Rady Zamówień Publicznych w wyniku naboru uzupełniającego

2021-04-30 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Jarosław Gowin powołał, z dniem 1 maja 2021 r., w skład Rady Zamówień Publicznych, Panią Katarzynę Alicję Skwierczyńską....

Katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

2021-04-20 » UZP / Aktualności

Wprowadzenie Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej: "Pzp") czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywane są przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Standardy obiektywizmu i bezstronności, ...

Większa dostępność strony internetowej Urzędu

2021-04-12 » UZP / Aktualności

Realizując zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696), na naszej stronie internetowej udostępnione zostało narzędzie pomagające korzystać ze strony osobom głuchym. Wskazana ustawa nakłada na jednostki administracji publicznej obowiązki dotyczące ...

Materiał dotyczący zamówień przedkomercyjnych

2021-04-09 » UZP / Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym zamówień przedkomercyjnych opublikowanym na stronie UZP: Udzielanie zamówień na usługi badawcze i rozwojowe wyłączone ze stosowania ustawy Pzp (zamówienia przedkomercyjne) w oparciu o regulamin Narodowego Centrum Badań i Rozwoju...

Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

2021-03-26 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony mediacji i innym sposobom polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych. Dokument przedstawia rys historyczny polubownego rozwiązywania sporów, a także koncentruje się na rozwiązaniach ...

Zalecenia dotyczące prowadzenia postępowania na miniPortalu

2021-03-09 » UZP / Aktualności

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prowadzenia postępowań na miniPortalu w kontekście obecnego funkcjonowania Platformy e-Zamówienia, chcielibyśmy poinformować Państwa na co warto zwrócić uwagę. Rejestracja postępowania na Platformie e-Zamówienia w chwili obecnej ma jedynie charakter techniczny. ...

Zamówienia w trybie zamówień z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house

2021-03-05 » UZP / Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony udzielaniu zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house. Dokument opisuje procedurę udzielania zamówień we wskazanym trybie, jak również zawiera szereg wyjaśnień dotyczących ...

Zakończenie pilotażu systemu IMI w zamówieniach publicznych

2021-03-05 » UZP / Aktualności

Komisja Europejska poinformowała o zakończeniu projektu pilotażowego systemu IMI w obszarze zamówień publicznych. Pilotaż, którego celem była weryfikacja skuteczności systemu IMI (Internal Market Information System) w obszarze zamówień publicznych, został uruchomiony 18 kwietnia 2015 roku. Moduł ...

123456...24następne »