Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Kolejne funkcjonalności Platformy e-Zamówienia oddane do użytku – Komunikat UZP – 2021-01-18

2021-01-18 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Ogłoszenie o wynikach konkursu; Ogłoszenie o zmianie umowy; Ogłoszenie o wykonaniu umowy...

Bezpłatne seminarium

2021-01-15 » UZP / Aktualności

Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE organizuje międzynarodowe, bezpłatne seminarium na temat zamówień publicznych na innowacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia polskich zamawiających w udzielaniu zamówień z wykorzystaniem partnerstwa ...

Moment wszczęcia postępowania a możliwość prowadzenia postępowania

2021-01-11 » UZP / Aktualności

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej także jako ustawa Pzp2019). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy ww. ustawy. W przypadku jednak postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i ...

Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

2021-01-11 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia: Plany postępowań; Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp...

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach w roku 2020

2021-01-07 » UZP / Aktualności

Sprawozdanie za 2020 r. należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie). Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono elektroniczny, interaktywny formularz rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - adres: https://sr.uzp.gov.pl Przygotowanie i przekazanie sprawozdania...

Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o obwieszczeniu podpisanym przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji Serdecznie ...

Testowa (demonstracyjna) wersja platformy e-Zamówienia

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, W związku z próbami zamieszczania przez część Zamawiających ogłoszeń treningowych/próbnych/testowych w Nowym Biuletynie Zamówień Publicznych, uprzejmie przypominamy, że obok produkcyjnej wersji platformy e-Zamówienia dostępna jest jej wersja testowa (demonstracyjna). Umożliwia ona ...

Wskazówki dla zamawiających publicznych do opracowania analizy potrzeb i wymagań

2021-01-04 » UZP / Aktualności

Rada Zamówień Publicznych, doceniając wagę analizy potrzeb i wymagań, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dla przygotowania i przeprowadzenia procesu zakupowego udzielenia zamówień klasycznych o wartościach równych i przekraczających progi unijne ...

Obwieszczenia Prezesa UZP

2021-01-01 » UZP / Aktualności

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie: - aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę ...

Kolejny moduł Platformy e-Zamówienia udostępniony – nowy BZP!

2021-01-01 » UZP / Aktualności

Na ten moment wszyscy czekaliśmy. Dzisiaj został udostępniony kolejny moduł Platformy e-Zamówienia - nowy Biuletyn Zamówień Publicznych! Kolejne funkcjonalności Platformy wdrażane będą zgodnie z harmonogramem dostępnym tutaj....

« poprzednie12345678...29następne »