Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-128/23 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023-03-03

2023-03-03

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 marca 2023 r. - Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg (Sprawa C-128/23, Müller Reisen) Język postępowania: niemiecki Sąd odsyłający Oberlandesgericht Düsseldorf Strony w postępowaniu głównym Strona ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-03-02

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 2 marca 2023 r.(1) Sprawa C-601/21 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zamówienia publiczne - Artykuł 15 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/24/UE - Odstępstwa - Wytwarzanie dokumentów...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-02-10

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Ploieşti (Rumunia) w dniu 10 lutego 2023 r. - postępowanie karne przeciwko C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I. (Sprawa C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație ș...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-02-09

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Poważne wykroczenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. g) - Fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia - Zamówienie udzielone konsorcjum - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu krajowego" - Kryteria - Niezawisłość i obligatoryjny charakter jurysdykcji danego organu krajowego - Stabilność stanowisk członków tego organu - Dyrektywa 2014/24/UE - Procedury ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-01-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava III (Słowacja) w dniu 24 stycznia 2023 r. - NFŠ a.s./Slovenská republika (Republika Słowacka) działająca przez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 19 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/123/WE - Usługi na rynku wewnętrznym - Artykuł 2 ust. 2 lit. d) - Przedmiotowy zakres stosowania - Usługa w dziedzinie transportu - Prowadzenie kursów służących podnoszeniu świadomości i reedukacji w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-12

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 2023 r.(*) Odwołanie - Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek kolejowych przewozów towarowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE - Dostęp przedsiębiorstw trzecich do infrastruktury zarządzanej przez litewską państwową spółkę kolejową - ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2023

2023-01-10

POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne na usługi, dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 2014/24/UE - Przebieg postępowania - Kwalifikacja uczestników oraz udzielanie zamówień - Artykuł 63 - ...

« poprzednie12345678910...101następne »