Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-421/22 – Wyrok TSUE – 2023-12-21

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2a ust. 2 - Artykuł 3 ust. 1 - Artykuł 4 ust. 1 - Artykuł 6 ust. 1 - Umowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Udzielanie zamówień publicznych w sektorze transportu - Dyrektywa ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-12-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 grudnia 2023 r. - Mara soc. coop. arl/Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl (Sprawa C-769/23, Mara) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 7 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - Realizacja zamówienia - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Zmiana terminu wykonania - Istotna ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 grudnia 2023 r.(1) Sprawa C-547/22 INGSTEEL spol. s. r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (UE) 2016/679 - Artykuł 4 pkt 2 i 7 - Pojęcia "przetwarzania" i "administratora" - Opracowanie mobilnej aplikacji informatycznej - Artykuł 26 - Współadministrowanie - Artykuł 83 - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-11-23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Słowenia) w dniu 23 listopada 2023 r. - Farmacija, d.o.o./Občina Benedikt (Sprawa C-715/23, Farmacija) Język postępowania: słoweński Sąd odsyłający Državna revizijska ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-11-17

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 17 listopada 2023 r. - AVR-Afvalverwerking BV/NV BAR-Afvalbeheer i in. (Sprawa C-692/23, AVR-Afvalverwerking) Język postępowania: niderlandzki Sąd odsyłający Gerechtshof Den Haag Strony w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-11-16

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 16 listopada 2023 r.(1) Sprawa C-627/22 AB przeciwko Finanzamt Köln-Süd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy)] ...

« poprzednie1234567...14następne »