Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-329/21 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022-10-20

2022-10-20

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GIOVANNIEGO PITRUZZELLI przedstawiona w dniu 20 października 2022 r.(1) Sprawa C-329/21 DIGI Communications NV przeciwko Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, przy udziale: Magyar Telekom Nyrt. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fő...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-10-18

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki upravni sud (Chorwacja) w dniu 18 października 2022 r. - Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș./Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Sprawa C-652/22) Język postępowania: chorwacki Sąd odsyłający Visoki upravni sud ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-13

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 13 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - Fundusz Spójności - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 - Finansowanie przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Rolny na rzecz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 13 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (EWG) nr 3577/92 - Artykuły 1 i 4 - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 - Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - Usługi publiczne w zakresie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-10-13

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 13 października 2022 r.(1) Sprawa C-571/21 RWE Power Aktiengesellschaft przeciwko Hauptzollamt Duisburg wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (sąd ds. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-06

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko HV (Sprawa C-266/21)[1] Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka transportowa - Dyrektywa 2006/126/WE - Artykuł 11 ust. 2 i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-06

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 października 2022 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituanie) - UAB,,Vittamed technologijos" w upadłości/Valstybinė mokesčių inspekcija (Sprawa C-293/21)[1] Odesłanie prejudycjalne - Wspólny ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-29

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PRIITA PIKAMÄEGO przedstawiona w dniu 29 września 2022 r.(1). Sprawy połączone C-649/20 P, C-658/20 P i C-662/20 P Królestwo Hiszpanii (C-649/20 P), Lico Leasing SA i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (C-658/20 P) przeciwko Komisji ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-20

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 20 września 2022 r.(1) Sprawa C-252/21 Meta Platforms Inc., dawniej Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH przeciwko Bundeskartellamt przy udziale: ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2009/81/WE - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Artykuły 38 i 49 - Obowiązek zbadania, czy oferta nie jest rażąco niska - Przewidziane w ...

« poprzednie1234567891011...24następne »