Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-3/19 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020-04-02

2020-04-02

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 2 kwietnia 2020 r.(1). Sprawa C-3/19 Asmel società consortile a r.l. przeciwko A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione przy udziale: A.N.A.C.A.P. - Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2020

2020-03-30

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 marca 2020 r. - Rad Service Srl Unipersonale i in. / Del Debbio SpA i in. (Sprawa C-210/20) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-26

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Artykuł 3 ust. 1 - Przejęcie przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Zamówienie publiczne na usługi sprzątania - Powierzenie części zamówienia dwóm nowym wykonawcom - Przejęcie pracownika przydzielonego do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Procedury udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 19 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 8 - Przepisy przejściowe - Artykuł 8 ust. 3 - Wygaśnięcie umów o świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-04

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 marca 2020 r.(*) Odwołanie - Konkurencja - Pomoc państwa - Przedsiębiorstwo obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania (Włochy) - Rekompensata za wykonywanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona przez władze włoskie w następstwie wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-03-04

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 marca 2020 r.(*) Odwołanie - Konkurencja - Pomoc państwa - Przedsiębiorstwo obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania (Włochy) - Rekompensata za wykonywanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona przez władze włoskie w następstwie wyroku ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2020

2020-02-27

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE przedstawiona w dniu 27 lutego 2020 r.(1) Sprawa C-649/18 A przeciwko Danielowi B., UD, AFP, B, L [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d’appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu, Francja)] Odesłanie prejudycjalne - Produkty...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2020

2020-02-06

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 6 lutego 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Artykuł 12 ust. 4 - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2020

2020-01-30

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 30 stycznia 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane lub usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 18 ust. 2 - Artykuł 57 ust. 4 - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Podstawa wykluczenia dotycząca podwykonawcy ...

« poprzednie1...1213141516171819202122...24następne »