Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-263/19 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019-03-28

2019-03-28

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 28 marca 2019 r. - T-Systems Magyarország Zrt. i in. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság i in. (Sprawa C-263/19) Język postępowania: węgierski Sąd odsyłający Fővárosi Törvényszék Strony w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny usług pocztowych - Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Pojęcie "wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych" - Artykuł 8 - Prawo państw członkowskich do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) - Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) / Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 5 - Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 21 marca 2019 r. (1) Sprawa C-526/17 Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019

2019-03-11

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 11 marca 2019 r. - Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Sprawa C-219/...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-03-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 7 marca 2019 r.(1) Sprawa C-41/18 Meca Srl przeciwko Comune di Napoli przy udziale Sirio Srl [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-02-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 28 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorze transportu - Dyrektywa 2004/17/WE - Zakres stosowania - Artykuł 5 - Działalność obejmująca dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w ...

« poprzednie1...12131415161718następne »