Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-598/19 – Wyrok TSUE – 2021-10-06

2021-10-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 20 - Zamówienia zastrzeżone - Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2021

2021-09-28

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2021 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-601/21) Język postępowania: polski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, P. Ondrůšek, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-09-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1) Sprawa C-461/20 Advania Sverige AB, Kammarkollegiet przeciwko Dustin Sverige AB [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-09-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GERARDA HOGANA przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1). Sprawa C-497/20 Randstad Italia SpA przeciwko Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-09-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 2 września 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda świadczenia usług - Ograniczenia - Dyrektywa 2014/23/UE - Postępowania w sprawie udzielania koncesji - Artykuł 43 - Istotne zmiany - Loterie z wykorzystaniem kart do zdrapywania - ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-08-31

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 31 sierpnia 2021 r. - ANAS SpA / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Sprawa C-545/21) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-08-09

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Słowienia) w dniu 9 sierpnia 2021 - SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. / Mestna občina Ljubljana (Sprawa C-486/21) Język postępowania: słoweński Sąd odsyłający Državna ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-07-08

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 8 lipca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Udzielenie zamówienia publicznego na usługi przetwarzania odpadów - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuły 58 i 70 - Kwalifikacja obowiązku posiadania przez wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody na transgraniczne ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-06-29

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (Rumunia) w dniu 29 czerwca 2021 r. - SC NV Construct SRL / Judeţul Timiş (Sprawa C-403/21) Język postępowania: rumuński Sąd odsyłający Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Strony...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-06-24

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GERARDA HOGANA przedstawiona w dniu 24 czerwca 2021(1). Sprawa C-110/20 Regione Puglia przeciwko Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dello sviluppo ...

« poprzednie12345678910...17następne »