Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-327/19 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019-04-19

2019-04-19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 19 kwietnia 2019 r. - Nobina Finland Oy (Sprawa C-327/19) Język postępowania: fiński Sąd odsyłający Korkein hallinto-oikeus Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Nobina Finland Oy Druga ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019

2019-04-19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 19 kwietnia 2019 r. - Porin kaupunki (Sprawa C-328/19) Język postępowania: fiński Sąd odsyłający Korkein hallinto-oikeus Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Porin kaupunki Strona pozwana: ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-04-04

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 kwietnia 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Zawieranie umów o przystąpieniu do zakładowego funduszu prewencyjnego trudniącego się zarządzaniem składek na zakładową prewencję pracowniczą - Zawarcie umowy wymagające zgody ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - Możliwość...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2019

2019-03-28

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 28 marca 2019 r. - T-Systems Magyarország Zrt. i in. / Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság i in. (Sprawa C-263/19) Język postępowania: węgierski Sąd odsyłający Fővárosi Törvényszék Strony w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny usług pocztowych - Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Pojęcie "wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych" - Artykuł 8 - Prawo państw członkowskich do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) - Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) / Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 5 - Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - ...

« poprzednie1...7891011121314151617...84następne »