Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-41/18 – Wyrok TSUE – 2019-06-19

2019-06-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 19 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) - Udzielanie zamówień publicznych na usługi - Fakultatywne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia - Poważne ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. c) i art. 10 lit. d) ppkt (i), (ii) i (v) - Ważność - Zakres stosowania - Wyłączenie usług arbitrażowych i ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2019

2019-06-04

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 4 czerwca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 8 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-05-08

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 8 maja 2019 r.(1) Sprawa C-267/18 Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA przeciwko Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-05-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO GERARDA HOGANA przedstawiona w dniu 7 maja 2019 r.(1) Sprawa C-285/18 Kauno miesto savivaldybė Kauno miesto savivaldybės administracija przy udziale: UAB Irgita UAB Kauno švara [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 66 - Zdarzenie podatkowe i wymagalność podatku - Moment wykonania usług - Roboty budowlane i montażowe - Uwzględnienie momentu odbioru robót przewidzianego w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 97/67/WE - Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych - Świadczenie powszechnej usługi pocztowej - Wyłączne prawa wyznaczonego operatora - Emisja innych niż znaczki pocztowe znaków opłat za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-05-02

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 2 maja 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Koszty pracy - Automatyczne wykluczenie oferenta, który nie wskazał oddzielnie w ofercie kosztów pracy - Zasada proporcjonalności W sprawie C-309/18 mającej za ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2019

2019-04-30

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2019 r.(1). Sprawa C-620/17 Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe przeciwko Fővárosi Törvényszék [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Székesfehérvári Törvényszék (...

123456...59następne »