Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-547/22 – Wyrok TSUE – 2024-06-06

2024-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Odszkodowanie przyznane oferentowi bezprawnie wykluczonemu z ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-05-30

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 30 maja 2024 r.(1) Sprawa C-677/22 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe A. przeciwko P. S.A. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (Polska)] Odesłanie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-30

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-683/22 Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari przeciwko Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2024

2024-04-23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 23 kwietnia 2024 r. - Polismyndigheten/Konkurrensverket (Sprawa C-282/24, Polismyndigheten) Język postępowania: szwedzki Sąd odsyłający Högsta förvaltningsdomstolen Strony w postępowaniu głównym ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO M. COLLINSA przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-710/22 P JCDecaux Street Furniture Belgium przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pomoc wdrożona przez władze belgijskie na rzecz JCDecaux ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-28/23 NFŠ a.s. przeciwko Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2024

2024-03-14

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hiszpania) w dniu 14 marca 2024 r. - Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)/Ayuntamiento de Ortuella (Sprawa C-210/24, AESTE) Język ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-03-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 marca 2024 r.(1) Sprawa C-652/22 Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. przeciwko Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave przy udziale: HŽ Infrastruktura d.o.o., Strabag AG, Strabag d.o.o., ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-30

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuły 99 i 101 - Korekty finansowe w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami - Rozporządzenie (UE) nr 2021/1060 - Artykuł 104 - Korekty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Dostęp do procedur odwoławczych - Artykuł 2 ust. 3 i art. 2a ust. 2 - Obowiązek zapewnienia...

123456...102następne »