Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-585/20 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022-04-28

2022-04-28

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 28 kwietnia 2022 r.(1) Sprawa C-585/20 BFF Finance Iberia SAU przeciwko Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-04-20

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 20 kwietnia 2022 r. - CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA/Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA (Sprawa C-266/22) Język postępowania: rumuński Sąd odsyłający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-03-31

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 31 marca 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Stosowanie do sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym - Artykuł 58 ust. 1 i 4 - Kryteria kwalifikacji - Zdolności techniczne i zawodowe oferentów - Ochrona interesów finansowych ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-03-23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 23 marca 2022 r. - Research Consorzio Stabile Scarl, występująca we własnym imieniu i jako pełnomocnik będącego w trakcie tworzenia stowarzyszenia przedsiębiorstw (Research-Cisa) i in./Invitalia - Agenzia ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-03-09

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 9 marca 2022 r. - Sad Trasporto Locale SpA/Provincia autonoma di Bolzano (Sprawa C-186/22) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-02-24

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 24 lutego 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 92/13/EWG - Procedury udzielania zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Artykuł 1 ust. 1 i 3 - Dostęp do postępowań ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-02-24

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 24 lutego 2022 r.(1) Sprawa C-669/20 Veridos GmbH przeciwko Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria, Mühlbauer ID Services GmbH - S&T [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-02-24

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 24 lutego 2022 r.(1) Sprawa C-332/20 Roma Multiservizi SpA, Rekeep SpA przeciwko Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-02-03

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 lutego 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Cesja umów ramowych - Nowy wykonawca, który w następstwie ogłoszenia upadłości pierwotnego wykonawcy przejął prawa i obowiązki przyznane temu ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-02-02

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 2 lutego 2022 r. - Infraestruturas de Portugaal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA/Toscca Equipamentos de Madeira Ldª (Sprawa C-66/22) Język postępowania: portugalski Sąd odsyłający ...

« poprzednie1...56789101112131415...101następne »