Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-571/21 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022-10-13

2022-10-13

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 13 października 2022 r.(1) Sprawa C-571/21 RWE Power Aktiengesellschaft przeciwko Hauptzollamt Duisburg wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Düsseldorf (sąd ds. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-06

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 października 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad - Bułgaria) - postępowanie karne przeciwko HV (Sprawa C-266/21)[1] Odesłanie prejudycjalne - Wspólna polityka transportowa - Dyrektywa 2006/126/WE - Artykuł 11 ust. 2 i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-06

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 6 października 2022 (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Lituanie) - UAB,,Vittamed technologijos" w upadłości/Valstybinė mokesčių inspekcija (Sprawa C-293/21)[1] Odesłanie prejudycjalne - Wspólny ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-29

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PRIITA PIKAMÄEGO przedstawiona w dniu 29 września 2022 r.(1). Sprawy połączone C-649/20 P, C-658/20 P i C-662/20 P Królestwo Hiszpanii (C-649/20 P), Lico Leasing SA i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA (C-658/20 P) przeciwko Komisji ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-20

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 20 września 2022 r.(1) Sprawa C-252/21 Meta Platforms Inc., dawniej Facebook Inc., Meta Platforms Ireland Limited, dawniej Facebook Ireland Ltd., Facebook Deutschland GmbH przeciwko Bundeskartellamt przy udziale: ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2009/81/WE - Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Artykuły 38 i 49 - Obowiązek zbadania, czy oferta nie jest rażąco niska - Przewidziane w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 15 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2022

2022-09-15

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 15 września 2022 r.(1) Sprawa C-292/21 Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT przeciwko Asociación Unión para la Defensa de los Intereses Comunes de ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 8 września 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Nałożenie w drodze zasad ogólnych obowiązku bezpłatnego przewozu niektórych kategorii pasażerów...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-09-07

Wyrok Sądu (pierwsza izba) z dnia 7 września 2022 r. - Migadakis/ENISA (sprawa T-507/21) Służba publiczna - Personel tymczasowy - Nabór - Zaproszenie do zgłaszania kandydatur - Egzamin przeprowadzany w formie telekonferencji - Minimalny próg punktów - Równość traktowania - Obiektywizm oceny 1. Urzędnicy - Personel ...

« poprzednie1...345678910111213...101następne »