Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-329/21 – Wyrok TSUE – 2023-04-20

2023-04-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 20 kwietnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Telekomunikacja - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) - Artykuł 4 ust. 1 - Dyrektywa 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) - Artykuł 7 - Przyznawanie praw użytkowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 34 i 36 TFUE - Swobodny przepływ towarów - Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym - Nośniki audycji audiowizualnych - Sprzedaż przez internet - Uregulowanie państwa członkowskiego ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 23 marca 2023 r.(1) Sprawa C-11/22 Est Wind Power OÜ przeciwko AS Elering [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (sąd administracyjny w Tallinie, Estonia)] Odesłanie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2023

2023-03-16

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 16 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2009/81/WE - Artykuł 55 ust. 4 - Artykuł 57 ust. 2 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Oferent wykluczony z ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-03-03

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 marca 2023 r. - Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg (Sprawa C-128/23, Müller Reisen) Język postępowania: niemiecki Sąd odsyłający Oberlandesgericht Düsseldorf Strony w postępowaniu głównym Strona ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-03-02

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 2 marca 2023 r.(1) Sprawa C-601/21 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Zamówienia publiczne - Artykuł 15 ust. 2 i 3 dyrektywy 2014/24/UE - Odstępstwa - Wytwarzanie dokumentów...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-02-10

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Ploieşti (Rumunia) w dniu 10 lutego 2023 r. - postępowanie karne przeciwko C.A.A., C.F.G., C.G.C., C.D.R., G.L.C., G.S., L.C.I., M.G., M.C.G., N.A.S., P.C., U.V., S.O., Ş.V.O., C.V., I.R.P., B.I.I. (Sprawa C-74/23, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație ș...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-02-09

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Poważne wykroczenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. g) - Fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia - Zamówienie udzielone konsorcjum - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu krajowego" - Kryteria - Niezawisłość i obligatoryjny charakter jurysdykcji danego organu krajowego - Stabilność stanowisk członków tego organu - Dyrektywa 2014/24/UE - Procedury ...

« poprzednie12345678910...10następne »