Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-66/22 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022-02-02

2022-02-02

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 2 lutego 2022 r. - Infraestruturas de Portugaal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA/Toscca Equipamentos de Madeira Ldª (Sprawa C-66/22) Język postępowania: portugalski Sąd odsyłający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-01-13

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 stycznia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2011/7/UE - Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych - Zakres stosowania - Pojęcie "transakcji handlowych" - Organ publiczny będący wierzycielem przedsiębiorstwa - Wyłączenie - Oddanie nieruchomości ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE - Obowiązek ustanowienia przez państwa członkowskie środków niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii - Zamówienia publiczne - ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-12-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 13 grudnia 2021 r. - AAS BTA Baltic Insurance Company/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija (Sprawa C-769/21) Język postępowania: łotewski Sąd odsyłający Administratīvā rajona tiesa Strony...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-12-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PRIITA PIKAMÄE przedstawiona w dniu 9 grudnia 2021 r.(1) Sprawa C-184/20 OT przeciwko Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, przy udziale Fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-12-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 9 grudnia 2021 r.(1) Sprawa C-530/20 SIA "EUROAPTIEKA" przy udziale Ministru kabinets [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Latvijas Republikas Satversmes tiesa (trybunał konstytucyjny, Łotwa...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2021

2021-12-01

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 1 grudnia 2021 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienia publiczne - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Poważna i ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-11-12

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 listopada 2021 r. - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Sprawa C-683/21) Język postępowania: ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-11-11

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 11 listopada 2021 r. - "HSC Baltic" UAB, "Mitnija" UAB, "Montuotojas" UAB/Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Sprawa C-682/21) Język postępowania: litewski Sąd odsyłający Lietuvos Aukšč...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-10-06

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Zakres obowiązku wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym przez sądy krajowe orzekające w ostatniej instancji - Wyjątki od tego obowiązku - Kryteria - Pytanie dotyczące wykładni prawa Unii podniesione przez ...

« poprzednie12345678...10następne »