Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-547/22 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023-12-07

2023-12-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 grudnia 2023 r.(1) Sprawa C-547/22 INGSTEEL spol. s. r. o. przeciwko Úrad pre verejné obstarávanie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava II (sąd rejonowy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Ochrona danych osobowych - Rozporządzenie (UE) 2016/679 - Artykuł 4 pkt 2 i 7 - Pojęcia "przetwarzania" i "administratora" - Opracowanie mobilnej aplikacji informatycznej - Artykuł 26 - Współadministrowanie - Artykuł 83 - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-11-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 listopada 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze w dziedzinie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 57 ust. 3 - Podmiot zamawiający znajdujący się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-11-23

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Słowenia) w dniu 23 listopada 2023 r. - Farmacija, d.o.o./Občina Benedikt (Sprawa C-715/23, Farmacija) Język postępowania: słoweński Sąd odsyłający Državna revizijska ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-11-17

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof Den Haag (Niderlandy) w dniu 17 listopada 2023 r. - AVR-Afvalverwerking BV/NV BAR-Afvalbeheer i in. (Sprawa C-692/23, AVR-Afvalverwerking) Język postępowania: niderlandzki Sąd odsyłający Gerechtshof Den Haag Strony w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-11-16

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 16 listopada 2023 r.(1) Sprawa C-627/22 AB przeciwko Finanzamt Köln-Süd [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (sąd ds. finansowych w Kolonii, Niemcy)] ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-10-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Zakres stosowania - Artykuł 1 ust. 2 - Urządzenia kolei linowych - Bezpośrednie udzielenie...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-10-05

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 5 października 2023 r.(1) Sprawa C-390/22 Obshtina Pomorie przeciwko "ANHIALO AVTO" OOD [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedstawiony przez Okrazhen sad - Burgas (sąd okręgowy w Burgasie, Bułgaria)] ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-09-21

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 21 września 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 102 i 106 TFUE - Przedsiębiorstwa publiczne - Wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Swoboda przedsiębiorczości - Przedsiębiorstwo będące w całości własnością państwa członkowskiego i korzystające z wyłącznych...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-09-19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 19 września 2023 r. - Česká republika - Generální finanční ředitelství/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Sprawa C-578/23, Česká republika - Generální finanční ředitelství) Język postepowania: czeski...

« poprzednie1234567...18następne »