Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-769/21 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021-12-13

2021-12-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 13 grudnia 2021 r. - AAS BTA Baltic Insurance Company/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija (Sprawa C-769/21) Język postępowania: łotewski Sąd odsyłający Administratīvā rajona tiesa Strony...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-12-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PRIITA PIKAMÄE przedstawiona w dniu 9 grudnia 2021 r.(1) Sprawa C-184/20 OT przeciwko Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, przy udziale Fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras" [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-12-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 9 grudnia 2021 r.(1) Sprawa C-530/20 SIA "EUROAPTIEKA" przy udziale Ministru kabinets [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Latvijas Republikas Satversmes tiesa (trybunał konstytucyjny, Łotwa...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2021

2021-12-01

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 1 grudnia 2021 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienia publiczne - Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Poważna i ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-11-12

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litwa) w dniu 12 listopada 2021 r. - Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Sprawa C-683/21) Język postępowania: ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2021

2021-11-11

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 11 listopada 2021 r. - "HSC Baltic" UAB, "Mitnija" UAB, "Montuotojas" UAB/Vilniaus miesto savivaldybės administracija (Sprawa C-682/21) Język postępowania: litewski Sąd odsyłający Lietuvos Aukšč...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-10-06

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Zakres obowiązku wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym przez sądy krajowe orzekające w ostatniej instancji - Wyjątki od tego obowiązku - Kryteria - Pytanie dotyczące wykładni prawa Unii podniesione przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2021

2021-10-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 20 - Zamówienia zastrzeżone - Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na ...

[ukryta sygnatura] – Skarga TSUE – 2021

2021-09-28

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2021 r. - Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawa C-601/21) Język postępowania: polski Strony Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, P. Ondrůšek, pełnomocnicy) Strona pozwana: Rzeczpospolita Polska Żądania strony ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2021

2021-09-09

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE przedstawiona w dniu 9 września 2021 r.(1) Sprawa C-461/20 Advania Sverige AB, Kammarkollegiet przeciwko Dustin Sverige AB [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny ...

« poprzednie1234567891011...25następne »