Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-518/17 – Wyrok TSUE – 2018-09-20

2018-09-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 - Udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2018

2018-09-19

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 19 września 2018 r.(1) Sprawa C-388/17 Konkurrensverket przeciwko SJ AB [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (naczelny sąd administracyjny, ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2018

2018-09-13

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 13 września 2018 r.(1) Sprawy połączone C-266/17 i C-267/17 Rhein-Sieg-Kreis przeciwko Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), przy udziale: Regionalverkehr Köln GmbH...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

2018-08-29

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 29 sierpnia 2018 r. - Indaco Service Soc.coop.sociale, Coop. sociale il Melograno / UfficioTerritoriale del Governo Tarano (Sprawa C-552/18) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-08-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Zakres stosowania - Artykuł 1 ust. 1 - Przejęcia przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną - Zaprzestanie działalności ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-08-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/WE - Powództwo o odszkodowanie - Artykuł 2 ust. 6 - Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie od uprzedniego i ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

2018-08-06

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 6 sierpnia 2018 r. - Pegaso Srl Servizi Fiduciari i in. / Poste Tutela SpA (Sprawa C-521/18) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Tribunale Amministrativo Regionale per il ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-07-12

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Artykuł 34 - Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów - Specyfikacje techniczne - Produkty równoważne - Możliwość przedstawienia dowodu równoważności po ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2018

2018-07-05

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO M. CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 5 lipca 2018 r.(1). Sprawa C-328/17 Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl przeciwko Atpl Liguria - Agenzia regionale per il trasporto ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2018

2018-06-27

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Włochy) w dniu 27 czerwca 2018 r. - Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "Croce Verde" / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Sprawa C-424/...

« poprzednie1...21222324252627282930następne »