Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-683/22 – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024-04-30

2024-04-30

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 30 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-683/22 Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari przeciwko Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO M. COLLINSA przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-710/22 P JCDecaux Street Furniture Belgium przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie - Pomoc państwa - Artykuł 107 ust. 1 TFUE - Pomoc wdrożona przez władze belgijskie na rzecz JCDecaux ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-04-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 kwietnia 2024 r.(1) Sprawa C-28/23 NFŠ a.s. przeciwko Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2024

2024-03-07

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ANTHONY’EGO MICHAELA COLLINSA przedstawiona w dniu 7 marca 2024 r.(1) Sprawa C-652/22 Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ș. przeciwko Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave przy udziale: HŽ Infrastruktura d.o.o., Strabag AG, Strabag d.o.o., ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-30

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuły 99 i 101 - Korekty finansowe w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami - Rozporządzenie (UE) nr 2021/1060 - Artykuł 104 - Korekty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Dostęp do procedur odwoławczych - Artykuł 2 ust. 3 i art. 2a ust. 2 - Obowiązek zapewnienia...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2a ust. 2 - Artykuł 3 ust. 1 - Artykuł 4 ust. 1 - Artykuł 6 ust. 1 - Umowa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 21 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 akapit pierwszy lit. d) - Udzielanie zamówień publicznych w sektorze transportu - Dyrektywa ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-12-13

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 13 grudnia 2023 r. - Mara soc. coop. arl/Ministero della Difesa, Gruppo Samir Global Service Srl (Sprawa C-769/23, Mara) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-12-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 7 grudnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne - Realizacja zamówienia - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 72 - Modyfikacja umów w okresie ich obowiązywania - Zmiana terminu wykonania - Istotna ...

123456...101następne »