Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-545/21 – Wyrok TSUE – 2023-06-08

2023-06-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuł 2 pkt 7 - Pojęcie "nieprawidłowości" - Artykuł 98 ust. 1 i 2 - Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2023 r.(*) Odwołanie - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 - Odwołanie od sentencji orzeczenia Sądu - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 - Artykuł 170 ust. 3 - Punkt 23 załącznika I - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-266/22 CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA przeciwko Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SPA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-66/22 Infraestruturas de Portugal, S. A., Futrifer Indústrias Ferroviárias, S. A. przeciwko Toscca - Equipamentos em Madeira Lda., przy udziale: Mota-Engil Railway Engineering, S. A. [...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-04

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 4 maja 2023 r.(1) Sprawa C-683/21 Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos przeciwko Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija przy udziale: "IT sprendimai sėkmei" UAB, Lietuvos ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-04-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 20 kwietnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Telekomunikacja - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) - Artykuł 4 ust. 1 - Dyrektywa 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) - Artykuł 7 - Przyznawanie praw użytkowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 34 i 36 TFUE - Swobodny przepływ towarów - Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym - Nośniki audycji audiowizualnych - Sprzedaż przez internet - Uregulowanie państwa członkowskiego ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 23 marca 2023 r.(1) Sprawa C-11/22 Est Wind Power OÜ przeciwko AS Elering [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (sąd administracyjny w Tallinie, Estonia)] Odesłanie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2023

2023-03-16

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 16 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2009/81/WE - Artykuł 55 ust. 4 - Artykuł 57 ust. 2 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Oferent wykluczony z ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-03-03

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 marca 2023 r. - Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg (Sprawa C-128/23, Müller Reisen) Język postępowania: niemiecki Sąd odsyłający Oberlandesgericht Düsseldorf Strony w postępowaniu głównym Strona ...

« poprzednie123456789...39następne »