Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-737/22 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022-12-01

2022-12-01

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 1 grudnia 2022 r. - Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S/BibMedia A/S (Sprawa C-737/22) Język postępowania: duński Sąd odsyłający Østre Landsret Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: Staten og ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-11-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. - Associazione Nazionale Italiana Bingo - Anib, Play Game Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sprawa C-728/22) Język postępowania: włoski Sąd ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-11-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. - Associazione Concessionari Bingo - Ascob Srl i in./Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sprawa C-729/22) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2022

2022-11-24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 24 listopada 2022 r. - Coral Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Sprawa C-730/22) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie TSUE – 2022

2022-11-22

Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE WICEPREZESA TRYBUNAŁU z dnia 22 listopada 2022 r.(*) Odwołanie - Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Zamówienie publiczne - Postępowanie przetargowe - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Kryteria oceny przesłanki dotyczącej pilnego charakteru - Okres ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-17

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Zasady udzielania zamówień - Artykuł 18 - Przejrzystość - Artykuł 21 - Poufność - Ukształtowanie tych zasad w przepisach krajowych - Prawo dostępu do zasadniczej treści przekazanych przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-10

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielanie zamówień - Artykuł 2 ust. 1 pkt 10 - Pojęcie "wykonawcy" - Włączenie spółki jawnej pozbawionej osobowości prawnej - Artykuł...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-11-10

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 10 listopada 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2014/24/UE - Udzielanie zamówień - Artykuł 2 ust. 1 pkt 10 - Pojęcie "wykonawcy" - Włączenie spółki jawnej pozbawionej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport kolejowy - Artykuł 102 TFUE - Nadużycie pozycji dominującej - Dyrektywa 2001/14/WE - Dostęp do infrastruktury kolejowej - Artykuł 30 - Organ kontrolny kolei - Kontrola opłat za infrastrukturę - Sądy krajowe - Kontrola opłat w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-10-27

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 27 października 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zbliżanie ustawodawstw - Pojazdy silnikowe - Dyrektywa 2007/46/WE - Specyfikacje techniczne - Oferta dostawy części zamiennych równoważnych z oryginalnymi częściami konkretnej marki - Brak dowodu homologacji - ...

« poprzednie1234567891011...44następne »