Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-459/23, C-487/19 – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023-07-21

2023-07-21

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 21 lipca 2023 r. - E. S.A. przeciwko W. sp. z o.o. i Bankowi S.A. (Sprawa C-459/23, E.) Język postępowania: polski Sąd odsyłający Sąd Najwyższy Strony w postępowaniu głównym Strona skarżąca: E. S.A. Strony pozwane: W. sp. z o...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-07-19

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 19 lipca 2023 r. - Fastned Deutschland GmbH & Go. KG, Tesla Germany GmbH/Die Autobahn GmbH des Bundes (Sprawa C-452/23, Fastned Deutschland i Tesla Germany) Język postępowania: niemiecki Sąd odsyłający...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-07-11

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent (Belgia) w dniu 11 lipca 2023 r. - DYKA Plastics NV/Fluvius System Operator CV (Sprawa C-424/23, DYKA Plastics) Język postępowania: niderlandzki Sąd odsyłający Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Gent ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-07-06

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NICHOLASA EMILIOU przedstawiona w dniu 6 lipca 2023 r.(1) Sprawa C-147/22 Központi Nyomozó Főügyészség przy udziale: Terhelt5 [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (sąd dla miasta stołecznego Budapeszt, ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-07-03

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 3 lipca 2023 r. - Gi One SpA/Consip SpA (Sprawa C-404/23) Język postępowania: włoski Sąd odsyłający Consiglio di Stato Strony w postępowaniu głównym Strona wnosząca odwołanie: Gi One SpA Druga strona ...

[ukryta sygnatura] – Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym TSUE – 2023

2023-06-30

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 czerwca 2023 r. - Luxone Srl, we własnym imieniu i jako pełnomocnik będącego w trakcie tworzenia tymczasowego związku przedsiębiorstw z Iren Smart Solutions SpA/Consip SpA (Sprawa C-403/23) Język ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-06-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuł 2 pkt 7 - Pojęcie "nieprawidłowości" - Artykuł 98 ust. 1 i 2 - Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2023 r.(*) Odwołanie - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 - Odwołanie od sentencji orzeczenia Sądu - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 - Artykuł 170 ust. 3 - Punkt 23 załącznika I - ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ATHANASIOSA RANTOSA przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-266/22 CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA przeciwko Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SPA [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ...

[ukryta sygnatura] – Opinia Rzecznika Generalnego TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY przedstawiona w dniu 11 maja 2023 r.(1) Sprawa C-66/22 Infraestruturas de Portugal, S. A., Futrifer Indústrias Ferroviárias, S. A. przeciwko Toscca - Equipamentos em Madeira Lda., przy udziale: Mota-Engil Railway Engineering, S. A. [...

« poprzednie12345678...44następne »