Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-462/03, C-463/03 – Wyrok TSUE – 2005-06-16

2005-06-16

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. Zamówienia publiczne - Dyrektywa 93/38/EWG - Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Pojęcia "eksploatacji" i "udostępniania" sieci przeznaczonych do świadczenia usługi dla ludności w zakresie transportu koleją - Roboty dotyczące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-06-16

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 16 czerwca 2005 r. Zamówienia publiczne - Dyrektywa 93/38/EWG - Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Pojęcia "eksploatacji" i "udostępniania" sieci przeznaczonych do świadczenia usługi dla ludności w zakresie transportu koleją - Roboty dotyczące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-06-02

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 2 czerwca 2005 r. (*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 93/38/EWG - Rynek zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Zamówienie obejmujące produkcję systemu taśm transportowych dla elektrociepłowni...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-06-02

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 2 czerwca 2005 r. Zamówienia publiczne - Dyrektywa 89/665/EWG - Procedura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych - Decyzja o cofnięciu zaproszenia do składania ofert po ich wpłynięciu - Kontrola sądowa - Zakres - Zasada skuteczności W sprawie C-15/04, mającej za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-05-10

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 10 maja 2005 r.(*) Skarga o stwierdzenie nieważności - Pomoc państwa - Środki przyjęte wobec przedsiębiorstw świadczących usługi transportu morskiego - Zamówienie na usługi publiczne - Brak pomocy, istniejąca pomoc lub nowa pomoc - Wszczęcie postępowania przewidzianego w art. 88 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-03-03

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 marca 2005 r. Zamówienia publiczne - Roboty budowlane, dostawy i usługi - Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Zakaz uczestniczenia w postępowaniu lub złożenia oferty skierowany wobec osoby, która brała udział w przygotowaniu konkretnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-03-03

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 marca 2005 r. Zamówienia publiczne - Roboty budowlane, dostawy i usługi - Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji - Zakaz uczestniczenia w postępowaniu lub złożenia oferty skierowany wobec osoby, która brała udział w przygotowaniu konkretnych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-01-13

WYROK TRYBUNAŁU(druga izba) z dnia 13 stycznia 2005 r. Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywy 93/36/EWG i 93/37/EWG - Zamówienia publiczne - Procedura udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Zakres stosowania - Pojęcie instytucji zamawiającej - Porozumienia o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2005

2005-01-11

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 11 stycznia 2005 r. Dyrektywa 92/50/EWG - Zamówienia publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia bez publikacji ogłoszenia - Udzielenie zamówienia przedsiębiorstwu o kapitale mieszanym - Ochrona sądowa - Dyrektywa 89/665/EWG W sprawie C-26/03mającej za przedmiot wniosek o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2004

2004-11-18

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2004 r. Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 92/50/EWG - Zamówienia publiczne - Usługi transportu odpadów - Procedura bez uprzedniego opublikowania ogłoszenia o zamówieniu - Umowa zawarta przez instytucję zamawiającą w ramach działalności...

« poprzednie1...18192021222324następne »