Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-545/17 – Wyrok TSUE – 2019-03-27

2019-03-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rynek wewnętrzny usług pocztowych - Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE - Artykuł 7 ust. 1 - Pojęcie "wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych" - Artykuł 8 - Prawo państw członkowskich do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Transport - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 i 2 - Bezpośrednie udzielenie zamówienia - Umowy o świadczenie usług w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Artykuł 5 - Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-02-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 28 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorze transportu - Dyrektywa 2004/17/WE - Zakres stosowania - Artykuł 5 - Działalność obejmująca dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-12-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 grudnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług - Gry losowe - Wyłączna koncesja na zarządzanie usługami zautomatyzowanej gry w lotto i prowadzenie innych gier liczbowych o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-12-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 5 - Artykuł 32 ust. 2 - Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Umowy ramowe - Klauzula rozszerzenia umowy ramowej na inne instytucje zamawiające - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-11-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 28 listopada 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Dyrektywa 92/13/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Uzależnienie prawa do wniesienia środka odwoławczego od uprzedniego złożenia oferty w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-25

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. g) - Wyłączenia z zakresu stosowania - Umowy o pracę - Pojęcie - Decyzje szpitali publicznych o zawarciu umów o pracę na czas określony w celu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-25

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy materiałów i sprzętu do diagnostyki medycznej - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 42 - Udzielenie - Zakres uznania instytucji zamawiającej - Szczegółowe sformułowanie ...

« poprzednie1234567...23następne »