Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-545/21 – Wyrok TSUE – 2023-06-08

2023-06-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuł 2 pkt 7 - Pojęcie "nieprawidłowości" - Artykuł 98 ust. 1 i 2 - Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie w związku z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-05-11

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2023 r.(*) Odwołanie - Regulamin postępowania przed Trybunałem - Artykuł 169 - Odwołanie od sentencji orzeczenia Sądu - Zamówienia publiczne na usługi - Postępowanie przetargowe - Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 - Artykuł 170 ust. 3 - Punkt 23 załącznika I - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-04-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 20 kwietnia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Telekomunikacja - Sieci i usługi łączności elektronicznej - Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) - Artykuł 4 ust. 1 - Dyrektywa 2002/20/WE (dyrektywa o zezwoleniach) - Artykuł 7 - Przyznawanie praw użytkowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-03-23

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 34 i 36 TFUE - Swobodny przepływ towarów - Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym - Nośniki audycji audiowizualnych - Sprzedaż przez internet - Uregulowanie państwa członkowskiego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-02-09

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny - Dostęp do procedur odwoławczych - Poważne wykroczenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 ust. 4 lit. g) - Fakultatywna podstawa wykluczenia związana z niedociągnięciami w ramach wcześniejszego zamówienia - Zamówienie udzielone konsorcjum - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-26

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 26 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Pojęcie "sądu krajowego" - Kryteria - Niezawisłość i obligatoryjny charakter jurysdykcji danego organu krajowego - Stabilność stanowisk członków tego organu - Dyrektywa 2014/24/UE - Procedury ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 19 stycznia 2023 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2006/123/WE - Usługi na rynku wewnętrznym - Artykuł 2 ust. 2 lit. d) - Przedmiotowy zakres stosowania - Usługa w dziedzinie transportu - Prowadzenie kursów służących podnoszeniu świadomości i reedukacji w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2023

2023-01-12

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 12 stycznia 2023 r.(*) Odwołanie - Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek kolejowych przewozów towarowych - Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 102 TFUE - Dostęp przedsiębiorstw trzecich do infrastruktury zarządzanej przez litewską państwową spółkę kolejową - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2022

2022-12-22

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 22 grudnia 2022 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2001/83/WE - Artykuł 86 ust. 1 - Pojęcie "reklamy produktów leczniczych" - Artykuł 87 ust. 3 - Racjonalne stosowanie produktów leczniczych - Artykuł 90 - Zakazane elementy reklamowe - Reklama ...

« poprzednie1234567...7następne »