Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-391/15 – Wyrok TSUE – 2017-04-05

2017-04-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r.(1) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 1 - Artykuł 2 ust. 1 - Decyzja instytucji zamawiającej dopuszczająca wykonawcę do udziału w przetargu - Decyzja, od której zgodnie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-12-21

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 21 grudnia 2016 r.(1) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 4 ust. 2 TUE - Poszanowanie tożsamości narodowej państw członkowskich nierozerwalnie związanej z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-12-21

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 21 grudnia 2016 r.(1) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 89/665/EWG - Procedury odwoławcze w zakresie udzielania zamówień publicznych - Artykuł 1 ust. 3 - Interes prawny - Artykuł 2a ust. 2 - Pojęcie "zainteresowanego oferenta" - Prawo oferenta wykluczonego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-12-14

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2016 r.(1) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 ust. 2 - Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta - Fakultatywne podstawy wykluczenia - Poważne wykroczenie zawodowe - Uregulowania krajowe przewidujące badanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-12-08

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 8 grudnia 2016 r.(1) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia bez wszczęcia postępowania przetargowego - Zamówienie typu "in house" - Warunki - Kontrola analogiczna - Zasadnicza część działalności - Spółka, której udzielono zamówienia, o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-11-10

WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 10 listopada 2016 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 45 - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Zamówienia publiczne - Warunki wykluczenia z postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Zobowiązania dotyczące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-10-27

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 27 października 2016 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego omnibusami - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 4 ust. 7 - Podwykonawstwo - Wymóg samodzielnego świadczenia znaczącej części publicznych usług ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-10-06

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 6 października 2016 r. (*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 7 lit. c) - Kwoty progowe dla zamówień publicznych - Nieosiągnięty próg - Oferty rażąco niskie - Automatyczne wykluczenie - Uprawnienie instytucji zamawiającej...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-09-15

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 15 września 2016 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywy 89/665/EWG i 92/13/EWG - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Przepisy krajowe, które uzależniają dopuszczalność środków zaskarżenia decyzji instytucji zamawiającej od ustanowienia "gwarancji należytego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2016

2016-09-08

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 8 września 2016 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 49 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości - Gry losowe - Ograniczenia - Nadrzędne względy interesu ogólnego - Proporcjonalność - Zamówienia publiczne - Warunki udziału w przetargu i ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej - Wykluczenie...

« poprzednie1...56789101112131415...28następne »