Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-567/15 – Wyrok TSUE – 2017-10-05

2017-10-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 października 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 9 - Pojęcie "instytucji zamawiającej" - Spółka, której kapitał należy w całości do instytucji zamawiającej - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-09-14

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 - Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego - Utrata przez wspomniane podmioty wymaganych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-07-13

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Transport - Pojęcie "eksploatacji obszaru geograficznego w celu udostępniania przewoźnikom powietrznym portów lotniczych lub innych terminali" - Dyrektywy 2004/17/WE i 96/67/WE - Przepisy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-07-13

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 47 ust. 1, 4 i 5 - Ekonomiczna i finansowa sytuacja oferenta - Dyrektywy 89/665/EWG i 2007/66/WE - Zaskarżenie do sądu decyzji o wykluczeniu oferenta z procedury ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-07-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 6 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Pomoc państwa - Rozporządzenie (WE) nr 800/2008 - Ogólne wyłączenie blokowe - Zakres zastosowania - Artykuł 1 ust. 6 lit. c) - Artykuł 1 ust. 7 lit. c) - Pojęcie "przedsiębiorstwa zagrożonego" - Pojęcie "zbiorowego postępowania w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-06-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2017 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Rozwój kolei wspólnotowych - Dyrektywa 91/440/EWG - Artykuł 6 ust. 1 - Grupa Deutsche Bahn - Porozumienia o przekazywaniu zysków - Zakaz przenoszenia na usługi transportu kolejowego pomocy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-06-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 - Artykuły 34 i 36 TFUE - Przetarg publiczny na zaopatrzenie szpitala - Uregulowanie krajowe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-05-11

WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Zasady udzielania zamówień - Artykuł 10 - Zasada równego traktowania oferentów - Obowiązek wezwania przez instytucje zamawiające oferentów do zmiany lub uzupełnienia oferty - Prawo do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-05-04

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości - Kwalifikacje techniczne lub zawodowe wykonawców - Artykuł 48 ust. 3 - Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-04-05

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Wartość zamówienia leżąca poniżej progu przewidzianego przez tę dyrektywę - Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE - Ograniczenie korzystania z podwykonawstwa - Złożenie wspólnej ...

« poprzednie1...4567891011121314...28następne »