Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-187/16 – Wyrok TSUE – 2018-03-20

2018-03-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE - Zamówienia publiczne na usługi - Drukarnia państwowa - Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych - Udzielanie zamówień ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-03-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r.(*) Odwołanie - Pomoc państwa - Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernamu - Pomoc na restrukturyzację oraz dokapitalizowanie, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności względem Sernamu - Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-03-01

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) dnia 1 marca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradztwa rolniczego - Istnienie zamówienia publicznego lub jego brak - System nabywania usług ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-02-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 28 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 51 - Uzupełnienie ofert - Dyrektywa 2004/17/WE - Wyjaśnienie ofert - Przepisy krajowe uzależniające uzupełnienie składanej dokumentacji przez oferentów od zapłaty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-02-08

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Dyrektywa 2004/18/WE - Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym - Usługi ubezpieczeniowe - Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s of London w tym samym...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-12-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na usługi - Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych - Procedura kaskadowa - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-12-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Swoboda świadczenia usług, swoboda przedsiębiorczości, swoboda przepływu kapitału, wolność prowadzenia działalności gospodarczej - Ograniczenia - Udzielenie nowych koncesji na zarządzanie grami na odległość - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-12-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty budowlane - Dyrektywa 2004/18 WE - Artykuł 45 ust. 2 i 3 - Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu - Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem byłych członków zarządu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-12-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/18/WE - Zakres stosowania - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności - Umowa o finansowanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2017

2017-10-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2017 r.(*) Odwołanie - Odpowiedzialność pozaumowna Unii - Zamówienie publiczne na usługi - Techniczna pomoc operacyjna na opracowanie i obsługę instrumentu sieciowego w celu wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz ...

« poprzednie1...345678910111213...28następne »