Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-606/17 – Wyrok TSUE – 2018-10-18

2018-10-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 18 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 2 lit. a) - Udzielenie zamówienia poza przetargiem publicznym - Pojęcie "umów o charakterze odpłatnym" - Pojęcie "podmiotu publicznego" W sprawie...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-09-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 267 TFUE - Właściwość Trybunału - Status organu odsyłającego jako sądu - Dyrektywa 2014/24/UE - Procedury udzielania zamówień publicznych - Procedura otwarta - Kryteria udzielenia zamówienia - Ocena ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-09-20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego - Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 - Artykuł 5 ust. 1 - Udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-08-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2001/23/WE - Zakres stosowania - Artykuł 1 ust. 1 - Przejęcia przedsiębiorstw - Ochrona praw pracowniczych - Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną - Zaprzestanie działalności ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-08-07

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/WE - Powództwo o odszkodowanie - Artykuł 2 ust. 6 - Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie od uprzedniego i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-07-12

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2004/17/WE - Artykuł 34 - Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów - Specyfikacje techniczne - Produkty równoważne - Możliwość przedstawienia dowodu równoważności po ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-05-17

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Powiązania między oferentami składającymi odrębne oferty w tym samym postępowaniu - Obowiązki oferentów, ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-05-03

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 maja 2018 r. (*) Odwołanie - Zamówienia publiczne na usługi - Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych - Procedura kaskadowa - Artykuł ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-04-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na usługi - Usługi społeczne i zdrowotne - Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych - Obowiązek przestrzegania zasad przejrzystości i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-04-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych - Dyrektywa 2004/17/WE - Obowiązek dokonania dostosowania ceny po udzieleniu zamówienia - Brak takiego ...

« poprzednie23456789101112...28następne »