Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-465/17 – Wyrok TSUE – 2019-03-21

2019-03-21

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Udzielanie zamówień publicznych - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. h) - Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi - Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-02-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 28 lutego 2019 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury udzielania zamówień w sektorze transportu - Dyrektywa 2004/17/WE - Zakres stosowania - Artykuł 5 - Działalność obejmująca dostawy lub obsługę sieci świadczących usługi dla odbiorców publicznych w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2019

2019-02-14

Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 lutego 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) - CCC - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa / Comune di Tarvisio (Sprawa C-710/17)[1] Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na roboty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-12-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 19 grudnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Artykuły 49 i 56 TFUE - Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług - Gry losowe - Wyłączna koncesja na zarządzanie usługami zautomatyzowanej gry w lotto i prowadzenie innych gier liczbowych o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-12-19

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 19 grudnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2004/18/WE - Artykuł 1 ust. 5 - Artykuł 32 ust. 2 - Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi - Umowy ramowe - Klauzula rozszerzenia umowy ramowej na inne instytucje zamawiające - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-11-28

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 28 listopada 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Procedury odwoławcze - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Dyrektywa 92/13/EWG - Artykuł 1 ust. 3 - Uzależnienie prawa do wniesienia środka odwoławczego od uprzedniego złożenia oferty w...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-25

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 10 lit. g) - Wyłączenia z zakresu stosowania - Umowy o pracę - Pojęcie - Decyzje szpitali publicznych o zawarciu umów o pracę na czas określony w celu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-25

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 25 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne na dostawy materiałów i sprzętu do diagnostyki medycznej - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 42 - Udzielenie - Zakres uznania instytucji zamawiającej - Szczegółowe sformułowanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-24

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 24 października 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 57 - Dyrektywa 2014/25/UE - Artykuł 80 - Udzielanie zamówień publicznych - Postępowanie - Podstawy wykluczenia - Maksymalny okres wykluczenia - Spoczywający na wykonawcy obowiązek ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2018

2018-10-18

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 18 października 2018 r. w sprawie T-387/16, Terna/Komisja, wniesione w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Terna SpA (Sprawa C-812/18 P) Język postępowania: włoski Strony Wnoszący odwołanie: Terna SpA (przedstawiciele: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria, F. Degni, ...

« poprzednie1234567891011...28następne »