Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

C-547/22 – Wyrok TSUE – 2024-06-06

2024-06-06

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 6 czerwca 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2 ust. 1 lit. c) - Odszkodowanie przyznane oferentowi bezprawnie wykluczonemu z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-30

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 30 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Fundusz Spójności Unii Europejskiej - Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 - Artykuły 99 i 101 - Korekty finansowe w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami - Rozporządzenie (UE) nr 2021/1060 - Artykuł 104 - Korekty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok TSUE – 2024

2024-01-18

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 18 stycznia 2024 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Dostęp do procedur odwoławczych - Artykuł 2 ust. 3 i art. 2a ust. 2 - Obowiązek zapewnienia...